Gỗ xá xị bào mỏng

Cây Xá Xị (Gù Hương) và những giá trị đáng chú ý

Bạn đã nghe qua cây xá xị với mùi thơm như nước xá xị chưa? Đây là một trong những loại cây lấy gỗ cao cấp, có gen hiếm. Những giá trị về kinh tế, điêu khắc, ẩm thực, thẩm mỹ… và cả y học của cây xá xị đã thúc đẩy nhu cầu bảo vệ, nhân giống cũng như tìm hiểu dược tính của loại cây này.